Prof.dr.ir. J.F.G. (Sjef) Cobben

Sjef Cobben is afgestudeerd aan de TU Eindhoven, waar hij in 2007 promoveerde op het vakgebied Power Quality. Naast zijn werkzaamheden bij Alliander, is Sjef directeur van CO-Education, dat hij in 2008 oprichtte. Niet alleen via zijn eigen bedrijf doet Sjef aan kennisoverdracht, als universitair docent aan de TU/e werkt hij met studenten aan uiteenlopende projecten. Ook is Sjef lid van nationale en internationale werkgroepen, zoals NEC 64 (NEN 1010) en NEC 8 (spanningskenmerken). Sjef heeft diverse publicaties op zijn naam staan, levert bijdragen aan magazines in binnen- en buitenland en is regelmatig gastspreker op congressen. Bovendien is Sjef hoofdredacteur van de Kennisbanken E-Installatie, waaronder NEN 1010.

Bekijk ook de gratis video Zonnepanelen van Sjef Cobben. 

 

Marcel Wennekes

Marcel Wennekes heeft ruim 40 jaar ervaring met elektrotechniek. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met de inhoud van de meterkast in woningen en gebouwen. Als actief lid van IEC, CENELEC en NEN levert hij een bijdrage aan de totstandkoming, interpretatie en implementatie van nieuwe normen.

Nu de energietransitie in volle gang is, is standaardisatie belangrijker dan ooit. In veranderende woningconcepten worden installaties op andere manieren opgezet. En nieuwe technieken in bestaande installaties vragen om extra aandacht om de veiligheid te waarborgen. Innovatie en duurzame techniek vragen dan ook om snelle aanpassing van normen en standaarden. 

‘Ik houd me al 15 jaar bezig met standaardisatie. De energietransitie kent veel uitdagingen en dat houdt het werk boeiend.’  Marcel Wennekes
 

Frank Agterberg

Dr. Frank Agterberg MBA is voorzitter van Vereniging Warmtepompen en bodemenergieNL en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en zit Agterberg midden in de wereld van verduurzaming van woningen en met warmtepompen in het bijzonder. Hij is daardoor betrokken en heeft kennis van zaken. Frank begon zijn carrière als specialist in chemie en bewoog van daaruit via milieu en bodem naar duurzame energie. Hij doet steeds zijn best om bedrijfsleven, overheid en kennis samen te brengen voor ‘goede business in de goede zaak’. Samenwerken is zijn motto en daarom is hij graag uw dagvoorzitter op dit congres waar kennis, beleid en markt bij elkaar komen voor kansen voor de warmtepomp!

 

Kees Jan 't Mannetje

Duurzaamheid en bewustwording worden steeds belangrijker. De energietransitie is in volle gang. Kees Jan ’t Mannetje werkt sinds 2004 bij ABB. In zijn rol als Business Development volgt hij de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie op de voet. Zijn expertise: digitalisering in combinatie met sociale innovatie waarbij zijn interesse ligt bij nieuwe technologieën.

In de praktijk betekent dit dat hij werkt aan nieuwe businessmodellen en -concepten rondom Smart Energy Management, Digitalisering en Connectiviteit. Het opzetten en begeleiden van Eco-Systemen speelt een belangrijke rol. Lokaal is hij verantwoordelijk voor het uitbreiden van de samenwerking met Microsoft.
Daarnaast was hij betrokken bij het ontwikkelen van de energieprestatie monitoringnorm en een proeftuin voor het opzetten van een lokale energiemarkt waarbij techniek, digitalisering en sociale innovatie samenkomen.

Als spreker weet hij de mensen te inspireren over onderwerpen als het nieuwe energielandschap, de rol van digitalisering hierin en welke impact sociale innovatie heeft. Meer weten over ABB en de energietransitie, kijk dan hier.