Prof.dr.ir. J.F.G. (Sjef) Cobben

Sjef Cobben is afgestudeerd aan de TU Eindhoven, waar hij in 2007 promoveerde op het vakgebied Power Quality. Naast zijn werkzaamheden bij Alliander, is hij directeur van CO-Education, dat hij in 2008 oprichtte. Niet alleen via zijn eigen bedrijf doet Cobben aan kennisoverdracht, als universitair docent aan de TU/e werkt hij met studenten aan uiteenlopende projecten. Ook is hij lid van nationale en internationale werkgroepen, zoals NEC 64 (NEN 1010) en NEC 8 (spanningskenmerken). Cobben heeft diverse publicaties op zijn naam staan, levert bijdragen aan magazines in binnen- en buitenland en is regelmatig gastspreker op congressen. Bovendien is hij hoofdredacteur van de Kennisbanken E-Installatie, waaronder NEN 1010.

Bekijk ook de gratis video Zonnepanelen van Sjef Cobben. 

Eddie Hut

Hoofdafdeling Toezicht Agentschap Telecom

Agentschap Telecom is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij de afdeling Markttoezicht houdt hij als inspecteur toezicht op CE-markering van elektrische apparatuur en dat die voldoet aan de richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). 

Kees Compaan

'Verschil moet er zijn' is het motto van Kees. Zonder 'verschil' valt er namelijk niets te meten en juist dat is een liefhebberij van Kees. Ooit begonnen met de ABB installatietesters, inmiddels specialist in diverse meetdisciplines waaronder energiemetingen, power quality en PV-panelen.