09 mei 2019

13:30 - 14:00

Ontvangst

14:00 - 14:10
14:10 - 14:40

Opbouw en ontwerp van PV-installaties (incl. kWh-opbrengst)
Spreker: Hans Boks, ABB

 • Opbouw met strings en arrays 
 • Type inverters 
 • Opbrengst en efficiency PV-systeem 
14:40 - 15:00

Ontwerpen van de PV-installatie volgens NEN 1010
Spreker: Sjef Cobben,

 • AC- en DC-installatie 
 • Overspanningsbeveiliging en aarding 
 • Schakelen en beveiligen
15:00 - 15:20

Invloed van PV-systemen op het openbare net
Spreker: Sjef Cobben

 • Gevolgen van grootschalige toepassing PV-systemen 
 • Spanningen in het openbare net en op aansluitpunt 
 • Mogelijke oplossingen voor aansluitproblemen 
15:20 - 15:40

Pauze

15:40 - 16:10

Meten en inspecteren van een PV-installatie
Spreker: Kees Compaan, KWx

 • Meten van efficiency PV-systeem 
 • Meten van aardingssystemen 
 • Meten van benodigde spanningen en stromen 
16:10 - 16:30

EMC-aspecten van PV-installaties
Spreker: Eddie Hut, Agentschap Telecom

•    Hoogfrequente verstoringen
•    Aspecten om op te letten bij aanleg PV-systemen

16:30 - 17:00

Discussie

17:00 - 18:00

Afsluiting met netwerkborrel